کمبود برق برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان تأمین می‌شود
کمبود برق برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان تأمین می‌شود
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، از رفع کمبود برق مورد نیاز برخی شهرک‌ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی استان خبر داد.

بختیار رازانی، در جلسه رفع کمبود برق مورد نیاز برخی شهرک‌ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی لرستان که در سالن جلسات شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد، اظهار کرد: تأکید ما بر رفع کمبود برق مورد نیاز برخی شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان است که امیدواریم در آینده نزدیک محقق شود.

به گزارش نبض‌انرژی،وی تصریح کرد: تأمین کمبود برق شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد و منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا) دو مبحث مهم بود که پیرامون آن در این جلسه بحث‌های کارشناسی فراوانی صورت گرفت و مقرر شد تا با همراهی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تأمین اعتبار آن در مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری لحاظ شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، تأکید کرد: تأمین و تکمیل زیرساخت‌هایی مانند برق، موجبات توسعه هر مجموعه‌ای را فراهم می‌آورد، بنابراین معتقدیم که این اقدام در تقویت زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تأثیرگذار بوده و باعث رونق اقتصادی لرستان خواهد شد.