احتمال وقوع سیل در حوضه‌های آبریز جنوب غربی کشور
احتمال وقوع سیل در حوضه‌های آبریز جنوب غربی کشور
پیش‌بینی تازه موسسه تحقیقات آب خبر از وقوع بارش‌هایی در هفته منتهی به پنجم آذرماه دارد که ممکن است این بارش‌ها در حوضه‌های آبریز کرخه، کارون، زهره و جراحی منجر به وقوع سیل شود.

به گزارش نبض‌انرژی،به نقل از وزارت نیرو، موسسه تحقیقات آب با انتشار وضعیت متوسط/ بیشینه بارش‌ها در حوضه‌های اصلی آبریز اعلام کرد: هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه در حوضه آبریز دریای خزر متوسط بارش ۱۴.۸ میلی‌متر و بیشینه آن ۱۱۴ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده است، برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوسط ۱.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۰.۷ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده و همچنین حوضه آبریز فلات مرکزی دارای متوسط بارشی ۵.۸ و بیشینه ۲۸.۶ میلی‌متر بارندگی خواهد بود.

در این گزارش آمده است: در حوضه آبریز قره‌قوم متوسط بارش ۱۰.۲ و بیشینه ۲۲.۴ میلی‌متر خواهد بود و در حوضه آبریز مرزی شرق با متوسط بارشی ۲ و بیشینه ۱۹ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

همچنین برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان متوسط بارشی ۳.۷ و با بیشینه ۳۹.۸ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، متوسط و بیشینه بارش‌ها در هفته دوم منتهی به ۵ آذرماه در حوضه آبریز دریای خزر به ترتیب ۲۳.۲ میلی‌متر و ۸۱.۱ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه متوسط بارش ۲۳.۶ و بیشینه ۸۴.۱ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده و حوضه آبریز فلات مرکزی دارای متوسط بارشی ۵.۷ و بیشینه ۷۰.۱ میلی‌متر بارندگی خواهد بود.

در حوضه آبریز قره‌قوم متوسط بارش ۷.۵ و بیشینه ۳۲.۹ میلی‌متر بارندگی خواهد بود، همچنین در حوضه آبریز مرزی شرق با متوسط بارشی هشت‌دهم و بیشینه ۱۰.۸ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده است.

برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نیز متوسط بارشی ۱۶.۸و  بیشینه ۲۰۵.۴ میلی‌متر بارندگی پیش‌بینی شده است.

این گزارش حاکی است، حوضه‌های آبریز اصلی ایران شامل دریای خزر، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، قره‌قوم، مرزی شرق و خلیج‌فارس و دریای عمان است.