بندر کاسپین؛ محور کریدور چین – قزاقستان – ایران در حوزه صادرات غیر نفتی
بندر کاسپین؛ محور کریدور چین – قزاقستان – ایران در حوزه صادرات غیر نفتی
گیلان مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، توسعه صادرات غیر نفتی را از اولویت های مهم منطقه آزاد انزلی دانست و افزود: در این راستا جلساتی با روسای اتاق بازرگانی ایران و چین و اتاق بازرگانی ایران و روسیه برگزار کردیم و مقرر شد تجار از فرصت تعرقه های حوزه دریای خزر استفاده کنند.

علی اوسط اکبری مقدم، با اشاره به انعقاد  تفاهم نامه همکاری تبدیل منطقه آزاد انزلی به کانون صادراتی کشور به اوراسیا و چین، اظهار کرد: دو بندر انزلی و کاسپین از بنادر مهم حوزه دریای خزر و دروازه ورود اقتصادی به کشورهای حوزه خزر و اوراسیا محسوب می شوند.

به گزارش نبض‌انرژی،وی توسعه صادرات غیر نفتی را از اولویت های مهم منطقه آزاد انزلی دانست و افزود: در این راستا جلساتی با روسای اتاق بازرگانی ایران و چین و اتاق بازرگانی ایران و روسیه برگزار کردیم و مقرر شد تجار از فرصت تعرقه های حوزه دریای خزر استفاده کنند.

مدیرعامل منتطقه آزاد انزلی در گفت و گوی ویژه خبری شبکه باران، هدف از انعقاد تفاهم نامه مذکور را فرهنگ سازی کریدور چین – قزاقستان – ایران دانست و عنوان کرد: این کریدور یکی از کریدورهای مهم دریای خزر در بخش صادرات غیر نفتی است و لذا بنادر شمالی کشور به ویژه کاسپین و انزلی بسیار حائز اهمیت هستند.

اکبری مقدم، با بیان اینکه طی سه سال اخیر حمل و نقل بالغ بر ۱۰ هزار دستگاه کانتینر در حوزه دریای خزر انجام شده است، خاطرنشان کرد: به دنبال فعال تر شدن این ظرفیت با همکاری اتاق بازرگانی ایران و چین و سازمان توسعه صادرات ایران هستیم.

وی تعرفه های بندر کاسپین را فرصت خوبی برای تجار ایران دانست و ادامه داد: تجاری که به صورت سنتی از بنادر جنوب کشور نسبت به صادرات و واردات اقدام می کنند، می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در حوزه خزر بهره ببرند که از جمله آن کاهش زمان تردد کالاست که نسبت به گذشته نصف می شود؛ همچنین شاهد صرفه جویی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در هزینه های حمل و نقل خواهیم بود.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، با اشاره به فعالیت ۱۵ پست اسکله در بنادر انزلی و کاسپین و افزوده شدن سه پست دیگر به زودی، گفت: با امضای تفاهم نامه مذکور امکان استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر کاسپین و انزلی فراهم می شود.

وی مزایای تبدیل شدن بنادر انزلی و کاسپین به کانون صادرات کشور را برشمرد و اضافه کرد: صادرات کالاها غیر نفتی جزو اولویت های بنادر شمالی از جمله کاسپین است و صادرات ما بیشتر در حوزه فراورده های کشاوری، حبوبات، خشکبار و مصالح ساختمانی می باشد.

اکبری مقدم، با بیان اینکه زیرساخت های صادرات در بنادر انزلی و کاسپیت فراهم شده است، یادآور شد: در گذشته اغلب صادرات غیر نفتی به صورت سنتی از بنادر جنوب انجام می شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تحریم ها در حوزه دریای عمان، کریدور چین – قزاقستان – ایران از اهمیت خاصی برخوردار است.