تولید برق در تابستان امسال ۱۹ درصد گران‌تر از سال قبل بوده است
تولید برق در تابستان امسال ۱۹ درصد گران‌تر از سال قبل بوده است
در تابستان امسال میانگین قیمت دریافتی نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، نسبت به فصل تابستان سال قبل، ۱۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش نبض‌انرژی،به نقل از اتاق ایران، مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان امسال را بر مبنای سال پایه ۹۵ منتشر کرد. بر اساس این گزارش تورم سالانه تولیدکننده بخش برق در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به متوسط تورم سالانه این بخش در سال ۹۹ به ۳۷.۷ درصد رسید که در مقایسه با عدد این شاخص در فصل قبل ۷.۳ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین درصد تغییرات میانگین تورم سالانه تولید برق در تابستان نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۳۲.۸، ۴۲.۲ و ۳۲.۷ بوده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده برق در فصل تابستان امسال به ۱۹ درصد رسید. این عدد به آن معناست که نیروگاه‌های برق محصول خود به شرکت‌های توزیع برق را در فصل تابستان امسال ۱۹ درصد گران‌تر نسبت به فصل تابستان سال گذشته فروخته‌اند. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۲۱.۵، ۲۷.۴ و ۳.۵ بوده است.

همچنین تورم فصلی در این بخش هم به ۰.۱ درصد رسید که معنای آن این است که شرکت‌های توزیع برق محصول خود را در تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۰,۱ درصد گران‌تر خریده‌اند. این میزان در مقایسه با همین اطلاع در فصل بهار، ۱.۱ واحد درصد کاهش دارد. همچنین در تابستان امسال درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ۵.۱، ۲.۸ و ۸- درصد بوده است.