۸۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه در دست تعمیر است
۸۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه در دست تعمیر است
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی گفت: با اجرای همزمان برنامه‌های تعمیراتی در ۴ واحدبخاری و سیکل ترکیبی، در مجموع حدود ۸۰۰ مگاوات ازظرفیت تولید انرژی الکتریکی این نیروگاه در دست تعمیرات قرار گرفته است.

به گزارش نبض‌انرژی، علی فرهور، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی گفت: فصل تعمیرات واحد‌های نیروگاهی و همراه با آن در نیروگاه شهید رجایی از اواخر شهریور امسال آغاز شده که برای تسریع دستیابی به هدف کسب آمادگی، هم اکنون ۲ واحد بخاری و ۲ واحد گازی این نیروگاه به ظرفیت حدود ۸۰۰ مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات قرار دارد.

فرهور با اشاره به ضرورت کسب آمادگی واحد‌های سیزده گانه نیروگاه برای کمک به تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری در فصل زمستان و پیک تابستان سال آینده افزود: با توجه به رشد مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز فزاینده به تامین برق پایدار، ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی تا پایان اردیبهشت سال آینده تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید‌های دوره‌ای قرار می‌گیرد که هم اکنون بخشی از این فعالیت‌ها در دست اجرا است.

وی افزود: در حال حاضر واحد شماره ۱ بخاری به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات برای انجام تعمیرات اساسی و واحد شماره یک گازی هم به منظور اجرای تعمیرات اساسی و RI، از مدار تولید خارج هستند که همراه با این فعالیت‌های تعمیراتی، واحد شماره ۱ گازی هم با هدف انجام بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل و واحد شماره ۲ بخاری نیز با توان نامی ۲۵۰ مگاوات برای انجام فعالیت بازدید دوره‌ای و تعمیر و آمادگی بویلر آن از شبکه سراسری تولید، خارج شده و از سوی متخصصان این نیروگاه تحت تعمیرات قرار دارند.

فرهور گفت: هرساله به منظورحفظ و ارتقای آمادگی واحد‌های بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحد‌های سیزده گانه این شرکت متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت تعمیرات قرار می‌گیرد که در این دوره هم، ۱۷ فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم شهریور، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۱ ادامه می‌یابد.