طرح حمایت دولت از آسیب دیدگان ناشی از قطع مکرر برق اعلام وصول شد
طرح حمایت دولت از آسیب دیدگان ناشی از قطع مکرر برق اعلام وصول شد
هیئت رئیسه مجلس «طرح رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی» را اعلام وصول کرد.

در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه ( ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس تعدادی طرح را به شرح زیر اعلام وصول کرد:

طرح استفساریه بند و تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش مصالح ساختمانی

طرح اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

طرح رصد لحظه ای میزان برداشت نفت خام و میعانات گازی

طرح حمایت دولت از آسیب دیدگان ناشی از قطع مکرر برق

طرح استفساریه بند ش تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

طرح الحاق یک بند به ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

طرح حمایت از کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی در حوادث غیرمترقبه به صورت عادی.