ابراز نگرانی آژانس از افزایش غنی‌سازی ایران
ابراز نگرانی آژانس از افزایش غنی‌سازی ایران
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر آن داشته است که «تکرار و شدت فعالیت‌های پادمانی خود را» در کارخانه آزمایشی غنی‌سازی سوخت در نطنز افزایش دهد.

آژانس نسبت به افزایش غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران ابراز نگرانی کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران غنی‌سازی اورانیوم خود را به فراتر از ۲۰ درصد در نیروگاه نطنز گسترش می‌دهد.

دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل روز دوشنبه مدعی شد که ایران در حال حاضر تا ۶۰ درصد در حال غنی‌سازی است، این اقدام احتمالاً به ایران کمک خواهد کرد تا دانش خود را در مورد فرآیند غنی‌سازی اصلاح کند، چیزی که قدرت‌های غربی عموماً آن را محکوم می‌کنند زیرا غیرقابل برگشت است.

این اقدامات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر آن داشته است که «تکرار و شدت فعالیت‌های پادمانی خود را» در کارخانه آزمایشی غنی‌سازی سوخت در نطنز افزایش دهد.