فهرست جایگاههای عرضه سوخت آزاد در کرمانشاه
فهرست جایگاههای عرضه سوخت آزاد در کرمانشاه
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از فعال شدن ۱۵ جایگاه‌ عرضه سوخت آزاد تا ساعت ۱۴ امروز در استان کرمانشاه خبر داد.

یاسمی با اشاره به اینکه تا ساعت ۱۴ امروز پانزده جایگاه منطقه کرمانشاه برای عرضه سوخت آزاد راه اندازی شده اند گفت: جایگاه ایمان (کرمانشاه)، نیایش (کرمانشاه)، الهیه (کرمانشاه)، رستمی لب آب (کرمانشاه)، پرآو (کرمانشاه)، طاق بستان (کرمانشاه)، آزادی کمربندی (کرمانشاه)، محمدی سنقر، کامرانی دشت حر، سلطان آبادی کنگاور، آروین (کرمانشاه)، هاشمی (کرمانشاه)، طهماسبی (کرمانشاه)، ایلیا (کرمانشاه) و بنت الهدا (کرمانشاه) جایگاه‌های هستند که برای عرضه بنزین آزاد راه اندازی شده اند.
وی گفت: کار فعالسازی بقیه جایگاه‌ها نیز در حال انجام است.
در استان کرمانشاه ۱۲۰ جایگاه فعال سوخت گیری وجود دارد.