لزوم ارایه برنامه عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱
لزوم ارایه برنامه عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱
رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس در توئیتی به ارسال نامه‌ای به وزیر نیرو درباره ارایه برنامه زمان‌بندی شده و عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱ اشاره کرد.

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  درمجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: در نامه‌ای به وزیر نیرو، با اشاره به عدم موفقیت وزارت نیرو دولت دوازدهم در تامین انرژی ‌برق مورد نیاز کشور طبق برنامه‌های قبلی و خسارت به بنگاه‌های تولیدی، خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی شده و عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱ شدم.