افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی
قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش نبض‌انرژی،قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۹۵ صدم درصد افزایش به ۸۰ دلار و ۹۰ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با یک و ۵۵ صدم درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۶۷ سنت رسید.

oild

قیمت هر گرم طلا نیز با شش صدم درصد افزایش به ۵۶ دلار و ۴۴ سنت رسید.

gold