وقوع آتش‌سوزی مهیب در نزدیکی تأسیسات نفتی جنوب لبنان
وقوع آتش‌سوزی مهیب در نزدیکی تأسیسات نفتی جنوب لبنان
گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از وقوع یک آتش‌سوزی بزرگ در تأسیسات نفتی جنوب است.

در نزدیکی تأسیسات نفتی در جنوب لبنان یک آتش‌سوزی بزرگ رخ‌داده و بیم انفجار درنتیجه سرایت آتش می‌رود.

شبکه لبنانی «الجدید» از آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی تأسیسات نفتی «الزهرانی» در جنوب لبنان خبر داد.

شبکه «الجزیره» نیز اعلام کرد، این آتش‌سوزی در یکی از مخازن نفت الزهرانی رخ‌داده است.