۴۵۰هکتار از مزارع زعفران گناباد، در خطر بی آبی
۴۵۰هکتار از مزارع زعفران گناباد، در خطر بی آبی
۴۵۰هکتار از مزارع زعفران گناباد با بحران کمبود آب مواجه است.

فرماندار گناباد گفت: ۴۵۰هکتار از مجموع سه هزار و ۵۰۰هکتار مزارع زعفران این شهرستان در فصل زراعی جاری با بحران کمبود آب مواجه است.
حامد قربانی در جلسه ستاد هماهنگی و مدیریت بحران گناباد افزود: با توجه به این که عمده اقتصاد این شهرستان بر پایه کشاورزی استوار است استمرار خشکسالی‌های سال‌های گذشته و اُفت آب‌های زیرزمینی، زعفران کاران گنابادی را به خصوص در بخش کاخک برای آبیاری مزارع زعفران خود با مشکلات جدی مواجه کرده است.

به گزارش نبض‌انرژی،وی ادامه داد: با وجود مشکلات کمبود منابع آبی افزایش مبالغ تانکر‌های حمل آب بر دامنه تنگنا‌های زعفرانکاران افزوده و باعث شده است که بسیاری از کشاورزان از ادامه آبیاری به مزارع زعفران منصرف شوند و این بحران به اقتصاد شهرستان صدمه وارد می‌کند.

فرماندار گناباد گفت: با عنایت به این که بخش عمده صادرات و درآمد‌های اقتصادی خانوار‌های کشاورزان این شهرستان مربوط به زعفران است باید با بهره گیری از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی برای کاهش مشکلات فعالان این بخش بهره گرفت تا خسارت‌های وارد به آنان کاهش یابد.
مدیر جهاد کشاورزی گناباد هم در این نشست گفت: بحران کمبود منابع آبی در بخش کشاورزی این شهرستان طی سال زراعی جاری در مقایسه با سال‌های گذشته بی سابقه و سال زراعی گذشته خشک‌ترین و کم باران‌ترین سال طی ۳۰سال قبل بود به طوری که ۴۵۰هکتار از مزارع زعفران در خطر تشدید کمبود منابع آبی است.
نعمت غفوری با اشاره به این که برای کاهش این معضل ۱۱۲میلیارد ریال اعتبار نیاز است گفت: سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با وجود پیگیر‌های متعدد تاکنون ردیف اعتباری برای کاهش این معضل در نظر نگرفته است.
از مجموع تولید سالیانه حدود ۱۹هزار و ۳۰۰تُن محصولات باغی در گناباد ۱۲تُن را زعفران تشکیل می‌دهد و سه هزار و ۵۰۰هکتار از زمین‌های این شهرستان به کشت زعفران اختصاص یافته است.
مرکز شهرستان ۹۳هزار نفری گناباد در ۲۸۷کیلومتری جنوب مشهد واقع است.