آغاز گازرسانی به پالایشگاه بنزین شهرستان مهر
آغاز گازرسانی به پالایشگاه بنزین شهرستان مهر
عملیات اجرایی شبکه گاز رسانی به پالایشگاه بنزین در حال ساخت شهرستان مهر آغاز شد.

به گزارش نبض‌انرژی،محمود فرزانه رئیس اداره گاز شهرستان مُهر گفت: در ادامه روند گازرسانی به مجموعه صنایع مستقر در شهرستان مهر و با توجه به اینکه پالایشگاه بنزین شهرستان مهر در حال آماده سازی است و نیاز به گاز طبیعی دارد، اجرای شبکه گازرسانی این پالایشگاه آغاز شد.
فرزانه افزود: این طرح به طول دو هزار متر شبکه فلزی با قطر ۴ اینج و ایستگاه مربوط با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد ریال توسط پالایشگاه بنزین شهرستان مهر اجرا می‌شود.