نخستین نشست تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها برگزار شد
نخستین نشست تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها برگزار شد
نخستین نشست تأمین سوخت زمستانی با محوریت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد.

نخستین جلسه تأمین سوخت زمستانی با محوریت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها با حضور مدیران عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت تولید برق حرارتی و مدیران ارشد معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و شرکت‌های یادشده، به میزبانی شرکت ملی پالایش و پخش در ساختمان غدیر برگزار شد.

در این نشست به‌منظور تأمین سوخت زمستانی و هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های ذی‌ربط تصمیم‌هایی مهم گرفته شد که به‌زودی اجرایی می‌شوند.