عملیات حفاری ۱۱۴ چاه مشاهده‌ای در خوزستان
عملیات حفاری ۱۱۴ چاه مشاهده‌ای در خوزستان
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از آغاز عملیات حفاری چاه‌های مشاهده‌ای خبر داد.

معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: در راستای تکمیل شبکه سنجش اندازه گیری سطح آب زیرزمینی که مهمترین بخش در تولید داده‌های پایه منابع آب زیرزمینی می‌باشد عملیات حفاری چاه‌های مشاهده‌ای در دستور کار مدیریت مطالعات پایه قرار گرفت.

به گزارش نبض‌انرژی،علی شهبازی افزود: در این پروژه حداقل ۱۱۴ حلقه چاه مشاهده‌ای جهت تکمیل و بازسازی شبکه‌های سنجش آب زیرزمینی در دشت‌های استان خوزستان حفاری و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی زمان اجرای این پروژه را دو سال عنوان کرد و گفت: این پروژه با استقرار اولین دستگاه حفاری و تجهیز کارگاه در دشت میان آب شوشتر و حفاری حدود سه حلقه از چاه‌ها در حال انجام است.