آیا در بنزین هوا وجود دارد؟
آیا در بنزین هوا وجود دارد؟
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد بنزین کشور استاندارد نیست، اما از سوی دیگر استانداردسازی این فرآورده نفتی با چالش‌هایی رو به روست.

زمستان هر سال پس از بروز پدیده وارونگی دما و بالاتر رفتن شاخص آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها، انگشت اتهام بسیاری از مسئولان کشور به سمت کیفیت بنزین به عنوان مقصر اصلی این مسئله نشانه می‌رود.

همچنین بسیاری از دارندگان خودرو و تعمیرکاران نیز عقیده دارند که علت عمده خرابی‌های موتور خودروها، نامناسب بودن کیفیت بنزین است. این مسئله وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که بنزین ایرانی در خودرو‌های وارداتی استفاده می‌شود. دلیل آن هم این است که ساختار موتور خودرو‌های وارداتی با عدد اکتان بنزین ایرانی همخوانی ندارد و با احتراق زودهنگام، موجب آسیب به پیستون این خودرو‌ها می‌شود.