رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد
رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد
شنیده‌ها حاکی از آن است که حسین قربانزاده با حکم سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به سمت معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور منصوب شده است.

به گزارش نبض‌انرژی،شنیده ها حاکی از آن است که حسین قربانزاده با حکم سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به سمت معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور منصوب شده است.

گفته می شود، وزیر اقتصاد در این حکم بر مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت بویژه بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی – خصوصی، ارتقای کیفی واگذاری‌ها و تقویت رقابت پذیری در اقتصاد به عنوان اولویت‌های دوره جدید مدیریت سازمان خصوصی سازی تاکید کرد.

مطابق ماده ۱۱ اساسنامه سازمان خصوصی سازی، پیشنهاد وزیر اقتصاد برای انتصاب رئیس کل سازمان خصوصی سازی باید به تصویب مجمع عمومی (۸ وزیر، رئیس سازمان برنامه و رئیس‌کل بانک مرکزی) برسد.

حسین قربانزاده پیش از این سمت‌هایی چون مشاور اقتصادی رئیس مجلس، نماینده رئیس مجلس در کمیته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور، مشاور معاون وزیر اقتصاد و مدیرمسئولی همشهری را بر عهده داشته است.