راهبردهای استفاده از فرصت های توسعه انرژیهای تجدید پذیر
راهبردهای استفاده از فرصت های توسعه انرژیهای تجدید پذیر
گسترش صنعت تولید خودرو‌های برقی، ذخیره انرژی و تولید برق از منابع تجدیدپذیر از روند‌های مهم و تأثیرگذار آینده جهان به شمار می آید.

گسترش صنعت تولید خودرو‌های برقی، ذخیره انرژی و تولید برق از منابع تجدیدپذیر از روند‌های مهم و تأثیرگذار آینده جهان به شمار می آید.

به گزارش نبض‌انرژی،هزینه تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر طی ۱۰ سال اخیر با کاهش شدیدی مواجه بوده است؛ بنابراین جایگزینی منابع تجدیدناپذیر انرژی با منابع تجدیدپذیر و استفاده از فناوری های کاهنده مصرف انرژی غیرقابل اجتناب است. برهمین اساس پیش بینی می شود تقاضای جهانی برای مواد و فلزات معدنی کلیدی با هدف افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در جهان، طی سال های آتی به میزان قابل توجهی افزایش یابد، به طوری که این فلزات بیشترین تقاضا را برای گسترش تولید خودرو‌های برقی، توربین های بادی و صفحات خورشیدی خواهند داشت.

این محرک قوی تقاضای فلزات معدنی که ناشی از توجه جهانی به افزایش تولید و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر است، می تواند بازار و تجارت فلزات معدنی را دستخوش تغییر و تحولات گسترده نماید؛ بنابراین بررسی ارتباط بین رشد تولید خودرو‌های برقی و برق تجدیدپذیر و چشم انداز افزایش تقاضا برای فلزات و مواد معدنی کلیدی و دلالت های آن برای اقتصاد کشورمان می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. اندیشکده تدبیر اقتصاد در گزارشی به بررسی و تحلیل وضعیت تقاضای جهانی برای فلزات معدنی کلیدی، دورنمای تقاضا برای این فلزات معدنی و تبیین جایگاه ایران در آینده تقاضای فلزات معدنی کلیدی و راهکار‌هایی با هدف توسعه و بهره وری تولید از ظرفیت های عظیم خدادادی ایران در بخش فلزات معدنی پرداخته است که مهمترین بخش های این گزارش به-صورت تلخیص ارائه می شود.

تحلیل وضعیت تقاضای جهانی برای فلزات معدنی کلیدی
آمار‌های جهانی نشان از افزایش و سرعت روبه رشد تقاضای جهانی طی دهه آینده برای فلزات معدنی کلیدی ازجمله مس، نیکل، لیتیوم، کبالت و منگنز و استفاده از تکنولوژی های مرتبط با انرژی های پاک، دارد. آژانس بین المللی انرژی در آخرین پیش بینی خود، تحت دو سناریوی مبنا و سناریوی توسعه پایدار ۱ در افق ۲۰۴۰ پیش بینی کرده است که سهم تکنولوژی-های انرژی پاک از کل تقاضا برای لیتیوم تحت سناریوی مبنا و سناریوی توسعه پایدار به ترتیب ۷۶ و ۹۲ درصد و این سهم برای کبالت به ترتیب ۴۰ و ۶۸ درصد خواهد بود. سهم های مربوط به فلزات نیکل، مس و عناصر کمیاب نیز در نمودار (۱) قابل مشاهده است.