مدیریت مصرف؛ راهکاری مناسب برای عبور از چالش تأمین گاز در زمستان
مدیریت مصرف؛ راهکاری مناسب برای عبور از چالش تأمین گاز در زمستان
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه وزیر نفت قول روبه‌رو نشدن مردم با قطعی گاز در زمستان را داده است، اما نمی‌توان از اهمیت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در این زمینه گذشت.

احمد مرادی به راهکارهای عبور از بعضی از چالش‌ها برای تأمین گاز در فصل سرد سال اشاره کرد و گفت: همکاری با کشورهای همسایه همچون ترکمنستان از اقدام‌هایی است که وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه باید برای جلوگیری از قطعی گاز در زمستان به آن توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش نبض‌انرژی،وی افزود: اگرچه وزیر نفت قول مقابله با قطعی گاز در زمستان را داده است، اما نمی‌توان از اهمیت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در این زمینه گذشت، از این رو باید ضمن استانداردسازی وسایل گرمایشی، در میزان مصرف نیز صرفه‌جویی شود.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم برای جبران کسری گاز باید ظرفیت کمّی و کیفی پالایشگاه‌ها را افزایش داد.