نفت ایران باعث افزایش تولید برق در کشور شد
نفت ایران باعث افزایش تولید برق در کشور شد
نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت: ارسال کشتی‌های حامل نفت از ایران تولید برق را افزایش داد و سوخت مورد نیاز برخی نهاد‌های فعال در زمینه‌های بشردوستانه، بهداشت، سلامت و غذا را تامین کرد.

شیخ علی دعموش، نائب رئیس شورای اجرایی حزب الله با بیان این که کشتی‌های حامل نفت، سوخت مورد نیاز برخی نهاد‌های اساسی را تامین کرده است، افزود: ارسال کشتی‌های حامل نفت از ایران تولید برق را افزایش داد و سوخت مورد نیاز برخی نهاد‌های فعال در زمینه‌های بشردوستانه، بهداشت، سلامت و غذا را تامین کرد.

به گزارش نبض‌انرژی،وی افزود: برای لبنانی‌ها روشن شد غده سرطانی که در حال از پای درآوردنشان است، همان دولت آمریکا است که آنان را تحریم و بحران هایشان را تشدید کرده است و اجازه کمک رسانی را به آنان نمی‌دهد و در مقابل حزب الله که تصمیم می‌گیرد از ایران نفت وارد کند، منشا حل بحران است نه علت ایجاد این بحران ها. مقاومت در لبنان فقط یک گزینه و قدرت برای آزادسازی و دفاع از خاک لبنان نیست بلکه گزینه و قدرتی برای حل مشکلات مردم و کاهش درد و رنج هایشان است.