ساخت نیروگاه کوچک دیزلی در رفسنجان
ساخت نیروگاه کوچک دیزلی در رفسنجان
نیروگاه دیزلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان با ظرفیت ۷۲۰ کیلووات ایجاد وبه‌زودی به شبکه سراسری اضافه خواهد شد.

معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان  از از اخذ موافقت‌نامه و مجوز ساخت نیروگاه مقیاس کوچک دیزلی در این دانشگاه خبر داد و اظهار کرد:  این نیروگاه با مقیاس کوچک دیزلی برای پشتیبانی از سیستم برق داخلی این واحد دانشگاهی با امکان تزریق به شبکه سراسری برق کشور ساخته و در ساعات پیک مصرف اضافه خواهد شد.

به گزارش نبض‌انرژی،علی باقری‌زاده افزود: با توجه به اخذ مجوز فوق نیروگاه دیزلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان که با ظرفیت ۷۲۰ کیلووات احداث شده به‌زودی به شبکه سراسری اضافه خواهد شد.

بگفته وی این اقدام می‌تواند در راستای افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه و گامی هرچند کوچک در رفع مشکلات شبکه سراسری تولید و توزیع برق کشور مؤثر واقع شود.

معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان یادآور شد: در دو سال اخیر نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۰۰ کیلووات برق در این واحد دانشگاهی راه‌اندازی و به شبکه سراسر متصل شده است.