وزارت برق به «وزارت برق و انرژی های تجدیدپذیر» تغییر نام می دهد
وزارت برق به «وزارت برق و انرژی های تجدیدپذیر» تغییر نام می دهد
هیئت دولت عراق به تهیه یک قانون برای اصلاح نام وزارت برق عراق به «وزارت برق و انرژی های تجدیدپذیر» و ارجاع آن به پارلمان رای داد.

به گزارش نبض‌انرژی،هیئت دولت عراق در نشست امروز خود به ریاست «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر این کشور، تصمیماتی درباره پرونده انرژی اتخاذ کرد و به تهیه قانون اصلاح نام وزارت برق رای داد.

به گزارش دفتر رسانه ای نخست وزیری عراق، هیئت دولت عراق به تهیه یک قانون برای اصلاح نام وزارت برق عراق به «وزارت برق و انرژی های تجدیدپذیر» و ارجاع آن به پارلمان رای داد.

هیئت دولت عراق همچنین با تاسیس یک شرکت عمومی تحت عنوان شرکت عمومی توزیع برق الفرات الاوسط (فرات مرکزی) با سرمایه بیش از یک تریلیون دینار موافقت کرد و اتخاذ اقدامات مشخص شده در ماده 4 قانون اصلاح شده شرکت های عمومی به شماره 22 سال 1997 را برعهده وزارت برق قرار داد.

از طرفی دیگر «حسن ناظم»، سخنگوی الکاظمی نیز تاکید کرد نخست وزیر عراق تاکید دارد که دولت از برگزاری انتخابات در موعد مقررش عقب نخواهند نشست.

وی در کنفرانس مطبوعاتی امروز خبر داد که هیئت دولت با اصلاح نام وزارت برق به وزارت برق و انرژی های تجدیدپذیر و تاسیس شرکت انرژی بصره و شرکت برق الفرات الاوسط موافقت کرده است.