وزیر پیشنهادی مشخص کند چه میزان فروش نفت افزایش خواهد یافت
وزیر پیشنهادی مشخص کند چه میزان فروش نفت افزایش خواهد یافت
عسگری تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کرونا و گام دوم انقلاب در کنار تعهد تخصص تناسب با مردم جامعه محیط بین الملل ورود به قرن جدید و گام دوم انقلاب نیز باید سنجیده شود.

مهدی عسگری نماینده البرز در جلسه امروز بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت گفت:‌ از مهمترین تصمیمات مشترک دولت با مجلس انتخاب وزرا است البته انتخاب با رییس جمهور و رای اعتماد با مجلس است و محصول آن را نیز طی چهار سال مردم خواهند دید.

به گزارش نبض‌انرژی،وی گفت: برخی وزارتخانه‌ها نقش تامین منابع را دارند که وزارت نفت و اقتصاد و صمت از جمله آنهاست.

عسگری تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کرونا و گام دوم انقلاب در کنار تعهد تخصص تناسب با مردم جامعه محیط بین الملل ورود به قرن جدید و گام دوم انقلاب نیز باید سنجیده شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز نفت تحریم است موضوع دیگر سهم 14.5 درصدی شرکت نفت و انتقال گاز است. اکنون اولویت اصلی تجارت و فروش نفت و بازگشت ارز است.

عسگری تاکید کرد: ‌آقای اوجی دارای تخصص است اما مهم سنجش تناسب با شرایط موجود است ایشان در حوزه گاز تجربه دارد اما موضوع اصلی تحریم است اگر فروشنده نفت و گاز هستیم قیاس آنها مع الفارق است این تفاوت را ایشان چگونه جبران می‌کند.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود اکنون چه میزان نفت می‌فروشیم و قرار است چه میزان افزایش پیدا کند همچنین باید مشخص شود سرمایه گذاری در نفت گاز و پتروشیمی چه میزان افزایش خواهد یافت.