پاکسازی آلودگی نفتی ایجاد شده در سطح آبراه اروند
پاکسازی آلودگی نفتی ایجاد شده در سطح آبراه اروند
بندر خرمشهربا اقدام بموقع توانست آبراه اروند را از آلودگی نفتی حفظ کند.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهرگفت: تیم مقابله با آلودگی در آبراه اروند، توانست با استفاده از بوم، پد جاذب، اسکیمر دلتا و شناور‌های یدک کش ناصر ۳، قایق ۴۰۳۰ و قایق ۴۰۴۹ آلودگی را بطور کامل ابتدا توسط بوم جاذب مهار و سپس توسط پد جاذب جمع اوری و توسط اسکیمر دلتا پاکسازی کند.

به گزارش نبض‌انرژی،نورالله اسعدی افزود: میزان آلودگی نفتی ایجاد شده در سطح آبراه اروند ۱۰۰ متر مربع بود که طی یک عملیات سنگین ۴ ساعته لکه‌های نفتی ایجاد شده جمع آوری و به همین میزان هم پاکسازی انجام شد.

او خاطر نشان کرد: با این اقدام بموقع بندر خرمشهر توانست از آلودگی نفتی بزرگی جلوگیری کند و اجازه داده نشد تا آلودگی به سواحل برسد.