تبدیل وضعیت ایثارگران نفت به دولت بعدی موکول شد/ یکسال نامه‌نگاری بی‌نتیجه!
تبدیل وضعیت ایثارگران نفت به دولت بعدی موکول شد/ یکسال نامه‌نگاری بی‌نتیجه!
علیرغم گذشت بیش از یکسال از ابلاغ تبدیل وضعیت ایثارگران، هیچ اتفاق مثبتی در وزارت نفت نیفتاد.

ایثارگران نفت اعلام کردند: یکسال از تصویب این قانون گذشت اما در وزارت نفت کسی تبدیل وضعیت نشد! این در حالی است که در بعضی از وزارتخانه‌ها حتی احکام رسمی شدن پرسنل صادر شده است! حذف ده هزار سمت در وزارت نفت باعث شد این قانون با چالش بزرگی بنام کمبود سمت مواجه شود و نامه‌های بدون نتیجه و مکاتبات مربوطه نشان داد که وزارت نفت دولت دوازدهم تمایلی برای اجرایی شدن این طرح و تبدیل وضعیت مشمولین ندارد و سرانجام این طرح وارد دولت جدید شد و امیدواریم با درایت و پیگیری مدیران آینده صنعت نفت در وزارت نفت دولت سیزدهم طرح نهایی شده و همه مشمولین تبدیل وضعیت شوند.

این کارکنان امیدوارند وزیر نفت دولت سیزدهم به مشکلات کارکنان نفت از جمله ایثارگران توجه کند؛ تبدیل وضعیت پیمانکاری‌ها به قرارداد مستقیم، قراردادی‌ها به رسمی و تبدیل وضعیت ایثارگران، مهم‌ترین خواسته‌های بدنه‌ی نفت از وزیر بعدی است.

یکی از این کارکنان می‌گوید: امیدواریم نمایندگان مجلس در دادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی؛ به این موارد توجه کافی داشته باشند.