ظرفیت روزانه تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران افزایش یافت
ظرفیت روزانه تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران افزایش یافت
احتشامی گفت: ظرفیت روزانه تصفیه فاضلاب و پساب تولیدی در واحدهای یک تا ۴ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با اتمام تعمیرات، به ۴۱۹ هزار متر مکعب افزایش یافت.

سید مرتضی احتشامی معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران با اشاره به افزایش ۱۳ درصدی تولید پساب در تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران گفت: در مدت یک سال گذشته با وجود شرایط تحریم و بی‌ثباتی نرخ ارز با چندین مرحله انجام تعمیرات اساسی و تامین ۹۵ درصدی قطعات، تجهیزات و پلیمر مصرفی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب موفق به افزایش کارایی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شدیم.

به گزارش نبض‌انرژی،او با بیان اینکه اورهال تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با اتکا به توان مهندسان و کارکنان واحد بهره‌برداری انجام گرفته است، افزود: خرید و نصب چهار دستگاه بلوئر واحد‌های ۵ و ۶ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب و بومی‌سازی بخشی از قطعات یدکی پمپ‌های آلمانی (استاتور پمپ) از طریق تامین‌کنندگان ایرانی از جمله اقدامات سه ماهه نخست امسال بوده است.

به گفته معاون بهره‌برداری شرکت فاضلاب تهران در همین چارچوب تصفیه‌خانه‌های محلی نیز به سامانه پایش لحظه‌ای کیفیت پساب خروجی مجهز شده‌اند.