۱۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید در مدار بهره برداری
۱۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید در مدار بهره برداری
در هشت سال گذشته در مجموع ۸۶ واحد نیروگاه حرارتی با بیش از ۷ میلیارد یورو سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است.

پیگیری ها از برق حرارتی نشان می‌دهد که در هشت سال گذشته یعنی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در مجموع ۲۰ هزار و ۱۷ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق به بهره برداری رسیده است، بدین ترتیب به طور متوسط سالانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

به گزارش نبض‌انرژی،در دولت یازدهم ۷ هزار و ۹۲۶ مگاوات و در دولت دوازدهم ۱۲ هزار و ۹۱ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است بر این اساس، ظرفیت تولید برق بیش از ۵۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین در مجموع   ۸۶ واحد نیروگاه حرارتی بزرگ با بیش از ۷ میلیارد یورو سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است، در حالی که عملیات اجرایی ۴ هزار و ۵۷۵ مگاوات نیروگاه حرارتی در دوره دولت دهم آغاز شده و در دولت یازدهم این پروژه‌ها به اتمام رسیده است. همچنین کار ساخت ۴۳ نیروگاه حرارتی بزرگ دیگر به ظرفیت ۱۶ هزار و ۳۰۹ مگاوات آغاز و در حال احداث است که حدود ۶.۳ برابر آن که در دولت سیزدهم وارد مدار می‌شود.

همچنین اقدامات لازم برای تامین مالی ۱۷ هزار و ۹۲۵ مگاوات طرح جدید نیروگاهی انجام گرفت که به دلیل مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی و عدم تامین منابع مالی خارجی، متوقف شدند به طوری که ۳ هزار و ۴۳۰ مگاوات طرح‌های فاینانس مالی خارجی که قرارداد‌های تجاری آن‌ها امضا و کلیه مجوز‌های داخلی اخذ شده است.

در حال حاضر ۸ هزار و ۴۹۵ مگاوات طرح‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای قرارداد خرید تضمینی امضا شده است که ۶۰۰۰ مگاوات طرح‌های نیروگاهی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تفاهم‌نامه مبادله شده است.

بدین ترتیب در مجموع طی ۸ سال اخیر در زمینه افزایش تولید برق  ۲۰ هزار و ۱۷ مگاوات بهره برداری شده، ۱۶ هزار و ۳۰۹ مگاوات در حال احداث است و ۱۷ هزار و ۹۲۵ مگاوات طرح‌های متوقف شده به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، در مجموع ۵۴ هزار و ۲۵۱ مگاوات نیروگاه و طرح نیروگاهی است.