اجرای طرح نظارت و کنترل بر جایگاه‌های عرضه سوخت
اجرای طرح نظارت و کنترل بر جایگاه‌های عرضه سوخت
شهرکرد- مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری گفت: طرح نظارت و کنترل از ۳۴۳ نازل جایگاه عرضه سوخت در راستای صیانت از حقوق شهروندی در چهارمحال و بختیاری اجرا شد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق شهروندی در همه عرصه‌ها، گفت: در همین راستا از ۳۴۳ نازل جایگاه عرضه سوخت در پمپ بنزین‌های استان بازرسی شد.

به گزارش نبض‌انرژی،عبدالله نظری افزود: برای نظارت بر صحت عملکرد نازل‌های سوخت مایع، مطابق قوانین و دستور العمل‌های سازمان ملی استاندارد ایران در بازدیدهای مشترک با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از جایگاه‌های سوخت مایع در چهارمحال و بختیاری بازدید و نازل‌های سوخت مورد آزمون قرار گرفتند.

مدیر کل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: در صورتی که شهروندان مغایرتی در صحت عملکرد نازل جایگاه‌های مشاهده کردند، از طریق سامانه ۱۵۱۷ موضوع را به این اداره کل اطلاع دهند تا کارشناسان استاندارد برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان موضوع را پیگیری کنند.