افزایش اعتراضات مردمی در پی انصراف سعد حریری از تشکیل دولت لبنان
افزایش اعتراضات مردمی در پی انصراف سعد حریری از تشکیل دولت لبنان
در پی انصراف سعد حریری از تشکیل دولت جدید و عدم توافق با میشل عون رئیس جمهور لبنان، موج اعتراضات به خیابان ها کشیده شد.

در پی انصراف سعد حریری از تشکیل دولت جدید و عدم توافق با میشل عون رئیس جمهور لبنان، موج اعتراضات به خیابان ها کشیده شد.

به گزارش نبض‌انرژی،این تصمیم حریری همچون بنزین روی آتش اعتراضات مردمی بود که در کنار بحران سیاسی و هشدار ها مبنی بر فروپاشی کشور، به وضعیت اسف بار اقتصادی کشور اعتراض داشتند.

معترضان لبنانی از دیروز پنجشنبه تعدادی از راه های مناطق مختلف لبنان را بستند.

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد: معترضان با زباله ها راه شهر “غربا” را بستند و بین معترضان و نیرو های ارتش زد و خورد بوجود آمد.

در این درگیری معترضان به سمت نیرو های ارتش سنگ پرتاب کرده و ارتش نیز در جواب برای متفرق کردن معترضان تیر هوایی شلیک کرد.

همچنان درگیری ها در برخی از مناطق شهر های لبنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که بعد از نماز جمعه افزایش یابد.

در مناطق شمالی لبنان، معترضان راه “الضینه – طرابس” در شهرک مریاطه را با لاستیک های شعله ور بستند.

در مناطق جنوبی، تعدادی از جوانان بعد از شنیدن خبر انصراف حریری، جاده نبیه بری رئیس مجلس لبنان را بستند، محتویات رستوران ها و کافه ها را در هم شکسته و مشتری ها را بیرون فرستادند.

در شهر صیدا نیز جوانان در اعتراض به افزایش قیمت دلار و بحرانی شدن وضعیت سیاسی و معیشتی میدان شهدا را با زباله ها و موانع بستند.

گفتنی است سعد حریری که تمایل آشکاری به عربستان سعودی و غرب دارد در سالهای اخیر در چند مرتبه بحران سیاسی در لبنان را شعله‌ور کرده و علیرغم مأمور شدن برای تشکیل دولت جدید در نهایت و پس از از بین بردن ظرفیت های مختلف، از این کار کناره گیری کرد.