تکذیب افزایش قیمت بنزین
تکذیب افزایش قیمت بنزین
معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین بارها تکذیب شده است و دولت هیچگونه برنامه‌ای در این خصوص ندارد.

فلاحتیان معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین صحت ندارد و سازمان برنامه و بودجه و دولت هیچگونه برنامه‌ای در این خصوص نداشته اند.

به گزارش نبض‌انرژی،او ادامه داد: این موضوع بارها مطرح شده و هر بار هم تکذیب می‌شود. دولت و سازمان برنامه و بودجه، مجری قانون مصوب مجلس هستند و وزارت نفت نیز تابع دستورات دولت است.

فلاحتیان گفت: چنین چیزی به هیچ وجه مطرح نبوده، بنابراین، این مسئله شدیداً تکذیب می‌شود.