صادرات برق کاهش یافت/ ایران برق صادراتی به هرات را قطع می‌کند
صادرات برق کاهش یافت/ ایران برق صادراتی به هرات را قطع می‌کند
مدیر کل امور بین الملل توانیر گفت: با توجه به شرایط تامین برق داخل، صادرات برق به کشور‌های دیگر به حداقل ممکن رسیده است.

ابوذر صالحی مدیرکل امور بین الملل توانیر در خصوص قطع صادرات برق به خاک افغانستان (هرات) گفت: در حال حاضر با توجه به نیاز تامین انرژی برای داخل اولویت نخست وزارت نیرو تامین برق مشترکان داخل کشور است.

به گزارش نبض‌انرژی،او ادامه داد: به دلیل مشکلات برقی با توجه به اینکه  مصرف از میزان برق تولید شده بیشتر است، صادرات برق را به صفر رسانده‌ایم تا در تامین برق داخل کشور مشکلی پیش نیاید.

مدیر روابط بین الملل توانیر در پایان تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد برق مورد نیاز هرات از طریق خط انتقال برق وارداتی ایران تامین می‌شود که پس از قطع کامل برق و به صفر رساندن آن برق خوبی به کشور می‌رسد.