افزایش اشتغال زایی با گازرسانی به صنایع دزفول
افزایش اشتغال زایی با گازرسانی به صنایع دزفول
با اجرای فاز دوم گاز رسانی به صنایع دزفول ، اشتغالزایی در این شهرستان افزایش می یابد .
رییس اداره گاز دزفول با اشاره به پیشرو بودن این شهرستان در تحقق شعار سال گفت : به منظور تحقق بیانات مقام معظم رهبری در زمینه رفع موانع تولید و اشتغال، فاز دوم پروژه گاز رسانی به کارخانه بزرگ قند شهدای دزفول و نیروگاه مقیاس کوچک میانرود اجرا می شود .

به گزارش نبض‌انرژی،علیرضا توفیق زاده افزود : این طرح گازرسانی با لوله گذاری ۲۵ هزار و چهارصد متر در این شهرستان اجرایی خواهد شد .

وی با بیان اینکه این پروژه تحول عظیمی در صنعت شهرستان دزفول  ایجاد خواهد کرد گفت : در این پروژه به ۲ صنعت عمده و ۲۰ صنعت کوچک گاز رسانی خواهد شد.
توفیق زاده با اشاره به گازدار شدن بیش از ۲۰ صنعت در فاز دوم این طرح افزود : در فاز اول این پروژه گازرسانی ۵۵ صنعت اعم از ۴۹ مرغداری و ۶ صنعت کوچک از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.