مشکل بنزین در مهاباد حل شد
مشکل بنزین در مهاباد حل شد
با اعلام رییس شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی مهاباد، آرامش در جایگاه‌های سوخت این شهر برقرار و مشکلی بابت بنزین وجودندارد.

محمود تیردادی درخصوص صف‌های بنزین در جایگاه‌های سوخت شهرستان مهاباد گفت: خوشبختانه هم اکنون آرامش به تمامی جایگاه های عرضه بنزین بازگشته و هیچ صفی در برابر آن وجود ندارد.

به گزارش نبض‌انرژی،وی دلیل ازدحام روز گذشته در برخی جایگاه‌ها را داشتن مشکل در مبادی تامین عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه با تامین به موقع نیاز این شهرستان تمامی پمپ بنزین‌ها هم اکنون به میزان لازم از ذخیره بنزین برخوردار بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رییس شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی مهاباد با بیان اینکه خوشبختانه شرایط توزیع سوخت تحت کنترل قرار دارد، اضافه کرد: هم اینک در همه جایگاه‌های این شهرستان، سوخت موجود است و مردم هیچ نگرانی در زمینه تامین بنزین نداشته باشند.