تنها ۲۲ درصد سدهای گلستان آب دارد
تنها ۲۲ درصد سدهای گلستان آب دارد
مدیر بهره‌ برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: در حال حاضر تنها 22 درصد سدهای استان آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۰ درصد بود، کاهش شدیدی را نشان می‌دهد.

به گزارش نبض‌انرژی،از وزارت نیرو، شعبان رسولی اظهار کرد: در حال حاضر 8 درصد سد گلستان، 2 درصد سد بوستان، 46 درصد سد نگارستان، 72 درصد تالاب سد آلماگل و 49 درصد تالاب سد آلاگل و 3 درصد وشمگیر آب دارد.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: به دلیل شرایط خشکسالی، کاهش بارش‌های سال جاری و آبیاری کشت‌های بهاره سدهای استان نتوانسته‌اند آبگیری مناسبی در سال جاری داشته باشند.