مخزن سد «شهید عباسپور» خالی‌تر از همیشه
مخزن سد «شهید عباسپور» خالی‌تر از همیشه
وضعیت بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باعث کاهش آورد آب رودخانه‌ها و به تبع آن کاهش ذخایر سدها شده است.

وضعیت بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باعث کاهش آورد آب رودخانه‌ها و به تبع آن کاهش ذخایر سدها شده است. این وضعیت در سدها شرایط دشواری برای تامین آب بخش‌های مختلف به وجود آورده و زمینه‌ساز تنش آبی شده است. خوزستان با دارا بودن سدهای مخزنی پس از پشت سر گذاشتن دو سال آبی مطلوب، اکنون با خشکسالی و تنش آبی شدید مواجه شده است و آب موجود در مخازن سدهای خوزستان کمتر از همیشه است. سد شهید عباسپور یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران که روی رودخانه کارون احداث شده‌، یکی از سدهای خوزستان است که اکنون با تنش آبی شدیدی مواجه شده و مخزن آن خالی‌تر از همیشه به چشم می‌آید. این سد  در ۵۰ کیلومتری شرق مسجدسلیمان واقع شده‌ است.

  • وضعیت بارش‌ها در سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ باعث کاهش آورد آب رودخانه‌ها و به تبع آن کاهش ذخایر سدها شده است. این وضعیت در سدها شرایط دشواری برای تامین آب بخش‌های مختلف به وجود آورده و زمینه‌ساز تنش آبی شده است. سد شهید عباسپور یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران که روی رودخانه کارون احداث شده‌، یکی از سدهای خوزستان است که اکنون با تنش آبی شدیدی مواجه شده و مخزن آن خالی‌تر از همیشه به چشم می‌آید.
  • سد شهید عباسپور یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران که روی رودخانه کارون احداث شده‌، یکی از سدهای خوزستان است که اکنون با تنش آبی شدیدی مواجه شده و مخزن آن خالی‌تر از همیشه به چشم می‌آید.کاهش آورد سد شهید عباسپور علاوه بر اینکه بر فعالیت صنایع استان خوزستان تاثیرگذار است، بر تامین آب شرب و تامین برق مورد نیاز مردم خوزستان نیز بسیار اثرگذار است.
  • آورد سد شهید عباسپور در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته، حدود ۴ میلیارد مترمکعب کاهش داشته است.خوزستان با دارا بودن سدهای مخزنی پس از پشت سر گذاشتن دو سال آبی مطلوب، اکنون با خشکسالی و تنش آبی شدید مواجه شده است و آب موجود در مخازن سدهای خوزستان کمتر از همیشه است.
  • سد شهید عباسپور یکی از سدهای بتنی بسیار بزرگ کشور و دارای دو نیروگاه یک هزار مگاواتی است و نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه برق دارد.کاهش بارندگی در خوزستان و بالادست حوضه‌های آبریز، شرایطی برای سدهای خوزستان به وجود آورده که تامین آب در پایین‌دست سدهای استان مشکل‌ساز شده است.