گازرسانی به 530 واحد صنعتی در سال 1400
گازرسانی به 530 واحد صنعتی در سال 1400
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از گازرسانی به 530 واحد صنعتی در سال 1400 در استان اصفهان خبر داد.

سید مصطفی علوی گازرسانی به صنایع را یکی ازاقدامات مهم سال جاری دانست و گفت: با توسعه گازرسانی به صنایع؛ در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، امیدوار هستیم شرایط تولید برای کارخانجات و گلخانه های سطح استان فراهم گردد.

به گزارش نبض‌انرژی،وی اظهار داشت: از ابتدای شروع مصوبه‌ ی شورای اقتصاد (آبان ماه سال 95) تا پایان سال گذشته، تعدادیک هزار و 296 واحد صنعتی در سطح استان گازرسانی شده و 530 واحدصنعتی نیز در برنامه امسال قرار گرفته و پیش بینی گردیده مابقی واحدهای صنعتی تا پایان سال 1402 از این نعمت برخوردار گردند.

علوی، تصریح کرد: با گازرسانی به 530 واحد صنعتی طی سالجاری، گاز طبیعی جایگزین بیش از 45 میلیون لیتر سوخت (فسیلی /مایع)  خواهد شد.

این مقام مسئول، صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز را راهی برای پایداری و تاب‌آوری گاز بیان کرد و گفت: یکی دیگر از مأموریت‌های شرکت گاز استان اصفهان، ارائه خدمات مستمر و ایمن توزیع گاز طبیعی به‌عنوان سوخت پاک با هدف تأمین رفاه، اطمینان ‌خاطر و رضایت روزافزون مشترکین گاز استان است که مصرف بهینه آن، دستیابی به این هدف را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در سال جاری حدود 600 کیلومتر شبکه گذاری و حدود 15هزار علمک برای مشترکین اجرا خواهد شد که عمده آن مرتبط با صنایع و مصرف کنندگان نظیر گلخانه ها می باشد.