آمادگی بیش از 900 مولد اضطراری برای تامین برق پایتخت
آمادگی بیش از 900 مولد اضطراری برای تامین برق پایتخت
بر اساس تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، بیش از 900 مولد اضطراری آماده تزریق برق تولیدی به شبکه تهران در شرایط بحرانی هستند.

به گزارش نبض‌انرژی،از وزارت نیرو “مسعود عزیزی” معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، سال 1400 را یکی از گرم و خشک‌ترین سال‌های تجربه شده در کشور دانست و ضمن اشاره به افزایش کم‌سابقه مصرف برق به دلیل گرمای زودرس هوا از بسیج همه جانبه توان کارشناسی و اجرایی این شرکت بهمنظور جلوگیری از قطع برق در تهران، خبر داد.

عزیزی با بیان اینکه از سال گذشته، مذاکره با مشترکان بزرگ تهرانی بهمنظور جلب همکاری آنان در کاهش پیک مصرف برق در دستور کار قرار گرفته، افزود: با پیگیریهای کارشناسان این شرکت و تعهد و همکاری مشترکان تهرانی بهویژه صاحبان صنایع و ادارات، بیش از 900 مولد اضطراری برق به منظور همراهی در کاهش بار شبکه برق در ساعات پیک در حالت آماده باش قرار دارند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی و نوبتبندی انجام شده، از این میزان در هر روز، بهصورت متوسط ظرفیت تولیدی معادل 60 تا 70 مگاوات و معادل مصرف برق 60 الی 70 هزار مشترک خانگی بهمنظور کمک به کنترلبار ساعات پیک تهران وارد مدار مصرف شده و وضعیت عملکرد این مولدها به صورت لحظهای و روزانه از مرکز کنترل و دیسپاچینگ توزیع برق تهران بزرگ، رصد میشود.

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از همکاری مناسب مشترکان تهرانی در روزهای گذشته قدردانی کرد و گفت: با توجه به شدت گرفتن گرمای هوا و پیشبینی تابستانی سخت، انتظار داریم مشترکان تهرانی همچنان با خودداری از استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات 12 تا 18 و همچنین عدم استفاده همزمان از این وسایل در ساعات دیگر، همراه ما در تامین برق تهران و جلوگیری از بروز خاموشی باشند.