افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی
افزایش قیمت نفت و کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی
قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و بهای طلا با کاهش رو‌به‌رو بود.
قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت.

به گزارش نبض‌انرژی،قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با هشت صدم درصد افزایش به ۷۰ دلار و ۹۱ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۲۳ صدم درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۶۹ سنت رسید.

oild

قیمت هر گرم طلا نیز با یک و ۱۲ صدم درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۳۴ سنت رسید.

gold