مهار حریق ساختمان مسکونی مجاور شرکت نفت منطقه چالوس
مهار حریق ساختمان مسکونی مجاور شرکت نفت منطقه چالوس
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس: آتش سوزی در ساختمان مسکونی مجاور شرکت نفت منطقه مهار شد.
 تورج امانی گفت: در پی مشاهده خروج دود از سقف ساختمان مسکونی مجاور مخزن شماره ۱۱ واقع در ضلع جنوب شرقی تاسیسات انبار نفت منطقه چالوس و ایجاد حریق گسترده در محل مذکور ، گروه اطفای حریق منطقه اقدام به آغاز عملیات با هماهنگی سازمان آتش نشانی این شهرستان کردند.

به گزارش نبض‌انرژی،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس افزود: با ورود تیم اطفا حریق شهرستان چالوس به ساختمان، مهار کامل حریق انجام و خسارت جانی در پی نداشته و همچنین خسارتی به تاسیسات انبار نفت منطقه وارد نشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس افزود: با ورود تیم اطفا حریق شهرستان چالوس به ساختمان، مهار کامل حریق انجام و خسارت جانی در پی نداشته و همچنین خسارتی به تاسیسات انبار نفت منطقه وارد نشد.