معامله ۲ میلیون هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرزی
معامله ۲ میلیون هزار کیلووات ساعت برق در بورس انرزی
در جلسه معاملاتی دیروز بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۱۳ هزار قرارداد معادل ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار کیلووات ساعت برق بود.
 بنا بر اعلام پایگاه خبری بازارسرمایه، در روز گذشته، نماد بار پایه ماهانه با قیمت ۷۴۰ ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفت. همچنین در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۴۰ هزار قرارداد معادل ۲ میلیون و ۶۶۰ هزار کیلووات ساعت به ارزش یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بود و نماد بارپایه با متوسط قیمت ۶۲۸ ریال بر کیلووات ساعت معامله شد.
به گزارش نبض‌انرژی،در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق «بازار خرده فروشی برق» نماد‌های بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۷ تیر ۱۴۰۰ گشایش یافتند.
در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق «بازار خرده فروشی برق» نماد‌های بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه و نماد‌های بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ پایان جلسه معاملاتی دیروز متوقف و فرآیند تحویل آن‌ها شده است.
طی روز گذشته در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قرارداد‌های با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد «سمیعا۰۰۲» ۱۲ هزار و ۶۹۸ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۱۶۷ میلیارد و ۱۷۲ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۴۰۰ ریال و در نماد «سنفت۰۰۱» ۸۶۰ قرارداد با ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۴ میلیون ۷۱۹ هزار ریال معامله شد.