استقرار دستگاه حفاری ۲۷ فتح در میدان نفتی سپهر
استقرار دستگاه حفاری ۲۷ فتح در میدان نفتی سپهر
مدیر پروژه حفاری ۶ حلقه چاه در میدان‌های نفتی سپهر و جفیر: دستگاه حفاری ۲۷ فتح برای حفاری چاه در میدان نفتی سپهر مستقر می‌شود.

سید مجید موسوی گفت: به منظور اجرای پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران مرتبط با طرح توسعه میدان‌های نفتی غرب کارون، عملیات جابجایی و برپایی دستگاه حفاری ۲۷ فتح شرکت ملی حفاری در میدان سپهر آغاز شده است.

به گزارش نبض‌انرژی،وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد تجهیزات و ادوات این دکل سنگین حفاری به این موقعیت انتقال و بر روی لوکیشن چاه شماره – ۲ سپهر در حال نصب و برپایی است، اظهار کرد: ملی حفاری در مشارکت با شرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی ۶ حلقه چاه توسعه‌ای در این میادین حفر و تکمیل می‌کند.

موسوی افزود: پس از آغاز عملیات حفاری نخستین چاه در قالب این پروژه با بکارگیری دستگاه حفاری ۹۴ فتح در میدان جفیر، با استقرار دستگاه حفاری ٢٧ فتح حفر دومین چاه در میدان سپهر وارد فاز عملیاتی خواهد شد، ضمن اینکه امکان استقرار دستگاه حفاری سوم نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه وجود دارد.