آیا پرونده میادین مشترک گازی ایران بسته شد؟
آیا پرونده میادین مشترک گازی ایران بسته شد؟
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حالی روی بسته شدن پرونده میادین مشترک گازی ایران با امضای قرارداد توسعه میدان مشترک گازی فرزاد B تأکید دارند که هنوز میادین مشترک گازی تعیین تکلیف نشده ای وجود دارند.

روز گذشته قرارداد توسعه میدان مشترک فرزاد B با شرکت ایرانی پتروپارس منعقد شد. میدان فرزاد B ‌میدانی است که حدود دو دهه مذاکره برای شناسایی ظرفیت ها و توسعه آن با خارجی ها بی نتیجه مانده بود تا اینکه بالاخره مجموعه صنعت نفت کشور بر آن شد تا توسعه این میدان مشترک مهم و توسعه نیافته را به متخصصان ایرانی واگذار کند.

به گزارش نبض‌انرژی،یکی از وعده های وزیر نفت این بود که تا پایان دولت تمامی میادین مشترک نفتی و گازی برای توسعه تعیین تکلیف شوند و میدانی باقی نماند که تکلیف توسعه آن مشخص نشده باشد. روز گذشته نیز زنگنه و معاونش در شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این هدفگذاری، اعلام کردند که با امضای قرارداد توسعه میدان فرزاد B، پرونده میادین مشترک گازی بسته شده است.

این درحالی است که حداقل دو میدان مشترک گازی آرش (بین ایران و عربستان و کویت) و میدان مشترک گازی فرزاد A (بین ایران و عربستان) هنوز توسعه نیافته و بلاتکلیفند و مشخص نیست که چرا این دو میدان مهم مشترک از آمار وزارت نفت جا مانده اند.

البته در مورد میدان فرزاد A روز گذشته وزیر نفت گفت :”البته میدان گاز «الف» نیز است، اما تولید گاز از این میدان وابسته به توسعه میدان «فرزاد ب» است. برای توسعه میدان «فرزاد ب» نیز هم لازم است پیچیدگی‌های این میدان به‌صورت دقیق شناخته شود.” با وجود این تأکید زنگنه مبنی بر ضرورت اولویت دادن به توسعه فرزاد B‌ برای تولید از فرزاد A، باز هم مشخص نبودن فرآیند توسعه فرزاد A به عنوان یک میدان مشترک مهم و جدا از فرزاد B نشان از بسته نشدن پرونده توسعه میادین مشترک گازی ایران دارد.