۱۲۰۰ مگاوات مصرف برق مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز/ با خاطیان برخورد می‌کنیم
۱۲۰۰ مگاوات مصرف برق مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز/ با خاطیان برخورد می‌کنیم
سخنگوی صنعت برق میزان مصرف برق مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز را حدود ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات دانست و گفت: فعالیت مراکز استخراج رمز ارز به صورت غیرمجاز امسال بسیار برای صنعت برق تهدید کننده است.

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: روز گذشته مصرف برق کشور به 49 هزار و 700 مگاوات رسید که بیش از 6000 مگاوات نسبت به روز مشابه سال گذشته بیشتر بود.

به گزارش نبض‌انرژی،وی افزود: این میزان افزایش مصرف، معادل مصرف برق در 6 استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است که رقم قابل توجهی است.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: این میزان افزایش مصرف، در شرایطی که کم بارشی و محدودیت ظرفیت تولید برق داریم، فشار زیادی را نیروگاههای ما و شبکه برق کشور برای تأمین برق تحمل می کنند که از همه مردم می خواهم که در مصرف برق رعایت کنند.

وی ادامه داد: تخمینی که مراکز علمی خارج از کشور در خصوص مصرف برق ماینرها و مراکز استخراج رمز ارز زده اند به این صورت است که حدود 15 هزار مگاوات صرف مصرف برق این مراکز می شود که از این رقم با توجه به اینکه تخمین زده می شود 8 تا 10 درصد از این میزان در ایران مصرف می شود، حدود 1500 از افزایش 6000 مگاواتی مصرف برق مربوط به مصرف برق مراکز استخراج رمز ارز است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه “مشترکانی که از وزارت صمت مجوز دارند و اقدام به خرید انشعاب به صورت قانونی کرده اند حدود 200 مگاوات مصرف برق دارند”، گفت: بقیه مصرف برق مراکز استخراج رمز ارز غیر مجاز است.

وی افزود: تا روز گذشته ما 352 مگاوات مصرف برق توسط مراکز غیرمجاز را کشف کردیم و پیش بینی ما این است که 900 تا 1200 مگاوات دیگر مصرف برق توسط مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز در حال انجام است.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه “فعالیت مراکز استخراج رمز ارز به صورت غیرمجاز امسال بسیار برای صنعت برق تهدید کننده است”، گفت: ما در حال شناسایی مراکز غیرمجاز تولید رمز ارز هستیم و حتما با کسانی که از شبکه برق کشور به صورت غیرقانونی استفاده کنند، برخورد خواهد شد.