عرضه نفت سفيد در بورس انرژي
عرضه نفت سفيد در بورس انرژي
رینگ داخلی بورس انرژی ایران امروز شاهد عرضه نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است.

رینگ داخلی این بورس، یکشنبه، 19 اردیبهشت‌ماه شاهد عرضه کالا‌های آیزوریسایکل و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال 404 و بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز، آیزوفید، حلال 402، حلال 404 و ریفورمیت پالایش نفت تبریز، حلال 402 پالایش نفت بندرعباس، نرمال هگزان پالایش نفت شازند و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

به گزارش نبض‌انرژی،روز شنبه (18 اردیبهشت‌ماه) کالا‌های ته‌مانده برج تقطیر عمده پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی و نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز 5.536 تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 368 میلیارد و 640 میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.