تقویت گازرسانی شهرهای غرب مازندران
تقویت گازرسانی شهرهای غرب مازندران
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: با احداث خط جدید انتقال گاز، شاهد افزایش فشار گاز در شهرستان‌های غرب استان خواهیم بود.

مهدی رازجویان در جلسه ویدئوکنفرانسی با فرمانداران غرب استان مازندران که به منظور احداث خط دوم انتقال گاز به شهرستان‌های این منطقه برگزار شد، اظهار کرد: تقویت گاز در شهرهای استان مازندران باعث کاهش مصرف سوخت مازت در نیروگاه‌ها می‌شود.

به گزارش نبض‌انرژی،وی با بیان اینکه تامین گاز در سطح استان باید به صورت پایدار انجام شود، تصریح کرد: پروژه بزرگ احداث خط دوم انتقال گاز به شهرستان‌های غرب مازندران در دستور کار دولت قرار دارد.

رازجویان با اشاره به کمبود گاز در استان مازندران در فصل زمستان اخیر، تصریح کرد: با تقویت فشار گاز، علاوه بر جلب رضایت مردم شاهد توانمندسازی پدافند غیرعامل نیز خواهیم بود.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: جهت احداث خط دوم انتقال گاز همکاری شرکت توزیع برق غرب استان و فرمانداران با شرکت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ضرورت دارد.

رازجویان با تاکید بر اینکه به منظور اجرای پروژه‌های بزرگ باید اقدام جهادی صورت بگیرد، افزود: همکاری و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی سبب تسریع عملیات اجرایی پروژه‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر روند عملیات اجرایی پروژه‌ها سرعت مناسبی داشته باشند، شاهد همکاری و تعامل مردم منطقه با دستگاه‌های اجرایی نیز خواهیم بود.

رازجویان افزود: شرکت ملی گاز ایران جهت احداث خط دوم انتقال گاز به شهرستان‌های غرب استان مازندران حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.