عزمی برای رفع مساله‌ی انرژی از سوی دولت نیست
عزمی برای رفع مساله‌ی انرژی از سوی دولت نیست
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: تامین برق پایدار برای صنایع به رشد ناخالص داخلی کمک می‌کند، اما مولفه‌های انرژی در اقتصاد کشور حل نشده است؛ چراکه عزمی برای رفع این مساله از سوی دولت نیست.

حمیدرضا صالحی با توجه به اهمیت تامین انرژی صنایع اظهار کرد: یکی از مشکلات در ماه های گرم سال، تامین برق پایدار برای صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و … است؛ چراکه تامین این انرژی در صنایع منجر به ارزش افزوده در تولید می شود.

به گزارش نبض‌انرژی،وی افزود: اهمیت تامین برق پایدار در صنایع، سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته را به سمتی هدایت کرده است که برق صنایع با نرخ کمتر از بخش خانگی عرضه می شود؛ چراکه با ارزش افزوده همراه است و به رشد ناخالص داخلی کشور یاری می رساند.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: در کشور ما اقتصاد انرژی به اهمیت تامین برق پایدار صنایع پی نبرده است و همین باعث شده است که تامین این انرژی در صنایع با چالش مواجه شود.

وی با اشاره به اینکه رقابت در صنعت مخابرات ایران قیمت تمام شده محصول را کاهش داد، تصریح کرد: برای تامین برق پایدار صنایع لازم است اقتصاد انرژی در رقابت بخش خصوصی قرار بگیرد و مداخله دولت به عنوان رقیب به پیچیدگی ماجرا نیفزاید تا برق پایدار صنایع کشور با اخلال مواجه نشود.

صالحی با اشاره به اینکه تامین گاز در فصل سرما و تامین برق در فصل گرما از چالش های مهم صنایع کشور است، گفت: نیاز است که صنعت فولاد در تابستان هم به تولید ادامه دهد و به علت نبود برق ایمن و مطمئن تولید صنایع با مساله مواجه نشود.

وی افزود: مولفه های انرژی در اقتصاد کشور حل نشده است؛ چراکه عزمی برای رفع این مساله از سوی دولت نیست.