هوشمند سازی شبکه برق عراق از سوی ایران
هوشمند سازی شبکه برق عراق از سوی ایران
رجبی مشهدی گفت: هوشمندسازی شبکه‌های برق و ارائه‌ خدمات مهندسی به کشور عراق با توجه به پتانسیل خوب شرکت‌های تامین کننده تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران انجام می‌شود.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور در پیام تصویری گفت: صبح امروز توانیر میزبان وزیر برق عراق در مرکز پایش صنعت برق کشور بود.

او ادامه داد: هدف از این نشست ارائه تجربیات ایران در کاهش تلفات برق به میزان ۵ درصد طی پنج سال اخیر و روند هوشمند سازی شبکه‌های برق و ارائه‌ خدمات مهندسی به کشور عراق با توجه به پتانسیل بسیار خوب شرکت‌های تامین کننده تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران است.

به گزارش نبض‌انرژی،سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد: طرفین پیشنهاداتی در رابطه با همکاری‌های برقی دو کشور در زمینه‌هایی همچون تعمیرات ترانس‌ها و کاهش تلفات شبکه توزیع برق شهرهای عراق ارائه کرده و سپس در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان