اجرای ۶۶۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه گاز در کردستان
اجرای ۶۶۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه گاز در کردستان
مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: سال گذشته بیش از ۶۶۰ کیلومتر خط تغذیه و شبکه گازرسانی در استان انجام شد.

احمد فعلەگری با اعلام این خبر اظهار کرد: شرایط ویژه و جغرافیایی استان کردستان شرایط انجام پروژه‌ها را به صورت خاص می‌طلبد و شرکت گاز استان کردستان تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی را بسیج کرده تا خدمات این شرکت تا دورترین نقاط مرزی گسترش یابد.

به گزارش نبض‌انرژی،فعله‌گری افزود: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و پوشش جامع مناطق مختلف شهری و روستایی استان، بیش از ۶۶۰ کیلومتر شبکه و خطوط تغذیه گاز طبیعی در سال ۱۳۹۹ در سطح استان کردستان اجراء شده است.

مدیرعامل شرکت استان کردستان حجم شبکه گذاری در اسفند ماه سال گذشته را ۴۴ کیلومتر ذکر کرد.

 

ایسنا