معرفی مناطق مناسب برای راه اندازی مزارع ماینینگ
معرفی مناطق مناسب برای راه اندازی مزارع ماینینگ
سخنگوی صنعت برق از معرفی مناطق مناسب که تامین برق در آنجا با محدودیتی مواجه نیست برای راه اندازی مزارع ماینینگ خبر داد.

مصطفی رجبی مشهدی افزود: علاوه بر گشایش‌هایی که در مصوبه جدید برای صنعت ماینینگ لحاظ شده است، وزارت نیرو به دنبال این است که مناطق اولویت دار با ظرفیت‌های خالی را نیز مشخص کند که در آن‌ها به دلیل سرمایه گذاری‌های صورت پذیرفته محدودیت‌های تامین برق بسیار کمتر از سایر مناطق باشد.

وی گفت: با هدایت مراکز ماینینگ به مناطق اولویت دار و تشکیل مزارع بزرگ استخراج در کشور، امکان استفاده از تخفیف ولتاژ اتصال تا سقف ۲۰ درصد و تخفیف اتصال به استخرهای داخلی (۱۵ درصد) وجود خواهد داشت.

به گزارش نبض‌انرژی،رجبی مشهدی افزود: خرده ماینرها یا افرادی که تمایل دارند سرمایه‌های خرد خود را در صنعت ماینینگ سرمایه گذاری کنند، امکان استفاده از خدمات هتلینگ و میزبانی خرده ماینرها توسط این مزارع بزرگ را خواهند داشت.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه با تعامل با وزارت صمت، امکان تسهیل در ارائه مجوزهای لازم به مزارع ماینینگ در این مناطق فراهم شود ادامه داد: با اجرای این طرح شاهد رونق هرچه بیشتر این صنعت در کشور خواهیم بود.

 

 

بازار