قیمت نفت در ۲۱ فروردین ۱۴۰۰| نفت اوپک ۶۱ دلار و ۲۲ سنت
قیمت نفت در ۲۱ فروردین ۱۴۰۰| نفت اوپک ۶۱ دلار و ۲۲ سنت
قیمت نفت امروز نیز روند کاهشی خود را ادامه داد و شاخص قیمت در نفت وست تگزاس و برنت قرمز ماند.

قیمت نفت امروز نیز روند کاهشی خود را ادامه داد و شاخص قیمت در نفت وست تگزاس و برنت قرمز ماند.

طبق این گزارش، نرخ نفت وست تگزاس اینتر مدیت از ابتدای امروز با کاهش ۰.۲۹  درصدی به قیمت ۵۹ دلار و ۳۲ سنت فروخته می‌شود.

به گزارش نبض‌انرژی،همچنین در مدت زمان ذکر شده، بهای نفت برنت با کاهش ۰.۲۵ درصدی امروز، به قیمت ۶۲ دلار و ۹۵ سنت فروخته شد.

بر اساس این گزارش ارزش نفت اوپک با کاهش ۰.۲۱  درصدی به قیمت ۶۱ دلار و ۲۲ سنت به فروش می‌رسد.

 

میزان